O firmie


Właściciel firmy Klim Elektro – Jarosław Mazur od ponad 15 lat zajmuje się montażem, naprawą i przeglądami klimatyzacji i instalacji elektrycznych.

Doświadczenie zdobywał w:

  • przedsiębiorstwach budowlanych zajmujących się montażem instalacji elektrycznych i klimatyzacji,
  • firmach zajmujących się utrzymaniem technicznym klimatyzacji i instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurach i obiektach przemysłowych.

Zajmuje się montażem, naprawą, serwisem i konserwacją:

  • centrali wentylacyjnych,
  • klimatyzatorów typu split, multisplit i VRV,
  • kurtyn powietrznych,
  • instalacji elektrycznych,
  • oraz automatyką i sterowaniem.

Siedziba firmy znajduje się w Olsztynie, ale usługi świadczone są na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Posiadane uprawnienia i odbyte szkolenia

Z zakresu instalacji elektrycznych:

Świadectwo kwalifikacyjne SEP ,,E” do 1 kV upoważniające do montażu, obsługi prac kontrolno-pomiarowych,

Świadectwo kwalifikacyjne SEP ,,D” do 1 kV nadające upoważnienia w zakresie dozoru,

Świadectwo kwalifikacyjne SEP ,,D” do 20 kV z zakresu obsługi, konserwacji, remontów linii kablowych, stacji elektroenergetycznych i transformatorów o mocy do 2 MVA,

uprawnienia z zakresu montażu rusztowań systemowych.


Z zakresu klimatyzacji:

Certyfikat F-Gaz dla przedsiębiorców – wymagany od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska, nadany przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat ten upoważnia do dokonywania przeglądu, montażu i napraw klimatyzacji.

Certyfikat F-Gaz dla właściciela,

Zielona karta serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,

Certyfikat szkolenia Mitsubishi Electric, upoważniający do montażu, obsługi, naprawy, serwisu klimatyzacji marki Mitsubishi,

Szkolenie z zakresu obsługi i naprawy systemów automatyki central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych produkcji VTS.